Geografická poloha: Hostinec U Polních myslivců leží 12 km severozápadně od Hradce Králové, přibližně 1 km od hlavní silnice E422 ve směru Jičín.

Popis lokality:Na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně.

Podnik se nachází v centrálním prostoru bojiště v těsné blízkosti válečného muzea. V roce 1997 vyhlášená památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách (Svíb a Chlum). Možnost dokonalého výhledu na celý centrální prostor bojiště nabízí od roku 1999 vyhlídková věž. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce.
Fotogalerie

Kontakt
Chlum
Hradec Králové
© 2009 Hostinec U Polních myslivců